تاسیس کانون انجمن های کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل ونقل کالای استان همدان

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 1389 هیات وزیران کانون با عنوان فوق در شــرف تاسیس می باشد. از کلیه انجمن های صنفی مربوطه دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز کاری درخواست کتبی خود را به نشانی: میدان کربلا صدمتر به ســمت جاده کرمانشاه ســمت چپ مجتمع بازرگانی اسدی طبقه 2 ارسال یا با شماره 08134262416 تماس حاصل نمایید.
هیات موسس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.