زمزمه های رکود در بخش اقتصادی تعاون

نظرسنجی فعالان اقتصادی بخش تعاون نشان داد که شاخص بخش تعاون در مهرماه عدد ۴۸.۰۹ بوده است که نسبت به شهریور ماه با کاهش نسبی همراه بوده است.

طبق اطلاعات به دست آمده از نظرسنجی فعالان اقتصادی تعاون؛ شاخص کل در مهر ماه با رقم ۴۸.۰۹ نسبت به شهریور ماه (۵۰.۸۲) با کاهشی نسبی همراه بود که نمایانگر وضعیت رکود برای اقتصاد تعاون است.(عدد شاخص کمتر از ۵۰ نشان دهنده رکود است.)

بر اساس این گزارش، مؤلفه‌های موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام و قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نسبت به ماه قبل افزایش نسبی داشته است.

همچنین مؤلفه‌های موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، سرعت انجام و تحویل سفارش و فرآیند کار، میزان سفارشات جدید مشتریان و نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشتند.

گفتنی است، روند نزولی مؤلفه‌های سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و مصرف حامل‌های انرژی که نتیجه کاهش مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان بوده و نیز روند صعودی مؤلفه‌های موجودی محصول نهایی در انبار و یا کارهای معوق و ناتمام و قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارائه شده) نشان از ادامه دار بودن وضعیت نامناسب اقتصاد تعاون در ماه آینده دارد.

همچنین با توجه به کاهش تقاضا، نوسانات بازار و بی ثباتی قیمت‌ها، پیش بینی وضعیت کسب و کار در ماه‌های آتی، همچنان برای فعالان اقتصادی دشوار است.

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.