کانون سراسری انجمن ها ی کارگری مترجمان تشکیل شد

هفته گذشته مجمع موسس کانون سراسری انجمن ها ی کارگری مترجمان با عضویت انجمن های صنفی استانهای تهران، البرز، گیلان، مازندران و کرمانشاه تشکیل شد. انجمن های مترجمان زبان با عضویت مترجمان زبان در استان های فوق به منظور پیگیری و صیانت از منافع کارگران مترجم شاغل در دستگاه های مختلف ایجاد گردید. ضرورت وجود انسجام و هماهنگی بیشتر و همچنین پیگیری امور مربوط به مترجمان در سطح ملی و کشوری باعث شد تا انجمن ها برای تاسیس کانون سراسری دست به کار شوند. تشکل نیوز امیدوار است با تاسیس و استقرار این تشکل ملی زمینه تحقق منافع و خواسته های به حق و قانونی این قشر زحمتکش فراهم گردد. همچنین این تشکل با توجه به حضور و عضویت افرادی فرهیخته و تحصیل کرده می تواند در بین جامعه کارگری نقش به سزایی ایفا نماید. تشکل نیوز در آینده نزدیک مصاحبه ای با مسئولین این تشکل ترتیب خواهد داد تا خوانندگان محترم  با این تشکل بیشتر آشنا شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.