روز: 2 دی 1401

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور ، پیگیر مطالبات بر زمین بانده بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم

رئیس هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: از همه ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استفاده خواهیم

ادامه مطلب »