دسته بندی: اخبار تعاونی ها

تابلوی تعاونی‌های مصرف خاک می‌خورند/ در اوج گرانی‌ها، تعاونی‌ها را به بقالی تقلیل دادند

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) معتقد است که در صورت تقویت تعاونی‌های مصرف و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تعاونی‌ها به جای

ادامه مطلب »