دسته بندی: کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی

کارگران و کارفرمایان منابع درآمدی تامین اجتماعی را تامین می‌کنند/مشکلات مالی تامین اجتماعی دلیلی برای اقدامات غیرقانونی نیست

طی روزهای اخیر، علی فاضلی (رییس اتاق اصناف ایران)، اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار) و جمال رازقی جهرمی (عضو هیات مدیره کانون عالی

ادامه مطلب »